Klimaat en duurzaamheid


"Duurzaam ontwerp met verminderde hittestress"

Voor nieuwe ontwerpen en bestaande projecten is het van belang om verharding te vervangen voor groen. Meer groen en bomen zorgen voor meer schaduwrijke (verblijfs-) plekken en gaan hittestress tegen. Ook bewoners kunnen helpen om hittestress te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Zoals vergroening van gevels en daken.

 

Om verdroging tegen te gaan kan in bestaande wijken regenwater worden 'afgekoppeld' en laten infiltreren in de grond.

 

Wanneer er toch verhardingen nodig zijn is er qua kleur- en materiaalkeuze van verharding veel te doen. Lichte kleuren nemen minder warmte op dan donkere. Klinkers en speciale waterdoorlatende verharding zoals grasbetontegels geven regenwater de gelegenheid om in de grond te zakken. 

 

Innovatie is belangrijk om duurzame producten te kunnen blijven toepassen en een leefbare samenleving te creëren.